Čišćenje i održavanje tikovih paluba – TDS ECO 100

Čišćenje i održavanje tikovih paluba – TDS ECO 100

DNEVNO

Čišćenjem običnom vodom

TJEDNO

Čišćenje sa TDS ECO 100 Teakcleaner prahom

NAPOMENA: Slijedite upute na etiketama .ECO 100 Cleanera,  može se koristiti kao višenamjenski čistač za između ostalog vanjski namještaj i obojene površine.

KAKO ČISTITI TIKOVINU

Glavni dio TEAKDECKING proizvodnje je zamjena tikovih paluba koje su prijevremeno istrošene radi nepravilnog održavanja. Iznenađujuće , mnoge od tih paluba uništene su ne radi zanemarivanja istih, nego zato što su ih njihovi vlasnici čistili prečesto, te izrazito temeljito, kao i na krivi način.

Pretjerana ili nepravilna upotreba, sredstava za čišćenje ( čistač / izbjeljivač ) skraćuje vijek trajanja tikovih paluba jer ustvari izjeda tikovu palubu. Ovakvo čišćenje treba koristiti kada se pokušalo na sve ostale načine. Ako morate koristiti takva sredstva, pažljivo slijedite njihove upute, zaštitite svoju kožu ( ruke, noge, oči ). Nagrizajuća sredstva za čišćenje također mogu djelovati na okolnu boju. Boja može donekle biti zaštićena vlaženjem površine prije čišćenja, te za vrijeme samog čišćenja. Zapamtite da kod ispiranja palube vodite računa o curenju čistaća niz trup broda, jer svi ostali čistaći koji nisu isprani sa palube ili trupa ostaju djelovati na iste.

Jasno, ne preporučujemo čišćenje čistaćima iz dva djela ( čistač / izbjeljivač) TEAKDECKING je razvio dva biorazgradiva sredstva koja su dizajnirana kako bi bila temeljita ali nježna. To su ECO 100čistać u prahu i ECO 300 čistač u tekućini.

Drvo treba čistiti (ribati) poprijeko godova( nikako uzduž )sa 3M jastučićima ili polipropilenskim četkama za čišćenje tikovine. Čak i sa pažnjom, nakon nekog vremena površina drveta će postati neujednačena. Kada se to dogodi palubu je potrebno lagano prebrusiti strojem za brušenje kako bi dobili glatku površinu. Ovo će ustvari produžiti životni vijek palube izlaganjem manje površine drva i godova nečistoćama i zraku. Kod sušenja palube nakon pranja i ispiranja, primijetite li područja koja ostaju vlažna, a dok je ostatak palube suh, može ukazivati na oštećenje / puknuće fuge. Takva oštećenja morala bi biti odmah sanirana jer prodor vlage ispod tikovine može dovesti do ozbiljnih problema sa cijelom podlogom na kojoj se nalazi tikova paluba.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *