Uvjeti korištenja

Sadržaj

UVJETI KUPNJE

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internet stranicama.

Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Jaht centar Adriatik d.o.o. Yacht center shop , Hrgovići 28, 10 000 ZAGREB, OIB: 08955937028, MBS: 080550880  , a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

www.yachtcentershop.com  je registrirana domena tvrtke Jaht centar adriatik d.o.o.

Minimalna narudžba je 1,00 HRK

PODACI O PODUZEĆU

Jaht centar adriatik d.o.o.

Adresa sjedišta: Hrgovići 28, 10000 Zagreb
Adresa Internet trgovine: Koprivnička 70, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: info@yachtcenter.hr
Info telefon: 01 56 16 306
Radno vrijeme: radnim danom od 08.30.00 do 16.30 pon-pet

Webshop je otvoren za narudžbe od 0-24, a pitanja vezana uz web kupovinu možete slati na email: info@yachtcenter.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu;
Rješenje trg. suda: Tt-08/4150-2

MBS: 080550880
OIB: 08955937028

Iznos temeljnoga kapitala društva:  20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen
Direktor: Tomislav Gjurinski

NARUČIVANJE I SKLAPANJE UGOVORA

Naručivanje robe u Yacht center shop-u moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
Postupak naručivanja:
– Yacht center shop svojim Kupcima nudi svoje proizvode
– Klikom na ime proizvoda, sliku ili DETALJNIJE Kupcu se prikazuju detalji proizvoda.
– Klikom na KUPI proizvod se dodaje u košaricu.
– Gore desno na web shop-u simboličan je prikaz košarice. Klikom na to polje Kupcu se prikazuju trenutno izabrani proizvodi te po potrebi Kupac može izvršiti promjene.
– Kada je Kupac siguran da želi završiti svoju kupnju potrebno je kliknuti opciju NARUDŽBA.
– Kupac kupnju može izvršiti kao registrirani korisnik ili kao neregistrirani korisnik što se odabire u ovom koraku.
– Kod Specifikacije narudžbe Kupac upisuje Ime i prezime, Adresu, Broj telefona i E-mail.
– U ovom koraku Kupac mora naznačiti da prihvaća Uvjete korištenja klikom na priloženi kvadratić.
– Nakon što odabere način plaćanja Kupac ide na  sljedeći korak klikom na opciju NARUČITE, ili se vraća na prethodni korak klikom na POVRATAK.
– Kupac na e-mail prima automatiziranu potvrdu o narudžbi (Potvrda o narudžbi).
– Ugovor s Yacht center shop -om se realizira onog trenutka kada Jaht centar adriatik d.o.o. primi uplatu na svoj žiro račun.
– Slanje se potvrđuje putem e-maila a račun se dostavlja sa isporučenim proizvodom.

OTKAZIVANJE NARUDŽBE

U slučaju da naručeni proizvod nije na raspolaganju ili se iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (elektroničkim putem, pismenim putem ili telefonski) o navedenome. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke, otkazati narudžbu ili odabrati neki drugi proizvod.

Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, Prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od sedam radnih dana od kada je nastupilo otkazivanje.
Ako se Kupac odluči raskinuti ugovor prije nego je proizvod poslan na dostavu nikakvi troškovi se neće zaračunavati.
Ako Kupac odluči vratiti proizvod nakon što je isti zaprimio, povrat sredstava ili zamjena proizvoda biti će izvršen u roku od sedam radnih dana po primitku konkretnog proizvoda u Jaht centar adriatik d.o.o.

NAČINI PLAĆANJA

Kupac plaćanje može izvršiti kreditnom karticom (jednokratno), općom uplatnicom ili Internet bankarstvom.
Kartice kojima se može platiti su: American Express, MasterCard, Maestro i Visa.

   

Za sigurnu autorizaciju plaćanja na našim stranicama koristimo usluge našeg partnera T-Com-a i njihovog Pay Way sustava koji osigurava zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim karticama. Sva On-line plaćanja koja se izvrše putem naših stranica izvršavaju se kroz vezu zaštićenu sa 128-bitnom SSL enkripcijom podataka i MD5 algoritmom.

   

Uplate općom uplatnicom mogu se izvršiti na šalteru Pošte, Fine, banke i sl. ili Internet bankarstvom.

Ako Kupac odabere način plaćanja općom uplatnicom ili Internet bankarstvom proizvod se šalje kada tvrtka primi uplatu na svoj žiro račun.

Bankovni podaci za plaćanje:

Platitelj: Ime i prezime kupca, Adresa 
Primatelj:  Jaht centar adriatik d.o.o. Hrgovići 28, 10000 ZAGREB 
Poziv na broj odobrenja: (br. narudžbe) 
Opis plaćanja: web shop

DOSTAVA

Dostava robe je unutar 24 -48 sata za sva mjesta u RH osim otoka Vis, Pašman, Ugljan ,Rab, Cres  i Lošinj gdje je maksimalno 3 radna dana. Za područje Slovenije i Mađarske u roku od 24-48 sati. Ostale zemlje EU prema GLS rasporedu dostave. Nedjelja i državni blagdani nisu uključeni u vrijeme dostave. Za narudžbe koje Kupac plaća putem opće uplatnice ili Internet bankarstvom rok počinje od trenutka kada Jaht centar adriatik d.o.o. primi uplatu na svoj žiro račun, a za narudžbe koje Kupac plaća kreditnom karticom rok za dostavu nastupa 2 dana od izvršenja narudžbe.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Prodavatelj nije odgovoran za oštećenja koja se nalazi u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s njima osigurati uslugu Kupcu i riješiti situaciju na zadovoljstvo Kupca.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 15  dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od poštanske službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

POVRAT – ZAMJENA, RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u roku od 15 dana (od datuma kada je upućena odluka o jednostranom raskidu ugovora)  bez navođenja razloga ako naručeni proizvod ne odgovara. Kada Kupac vraća robu ima dvije mogućnosti: zamjenu za neki drugi proizvod ili povrat uplaćenog iznosa (jednostrani raskid ugovora)

ZAMJENA

Kupac može zamijeniti proizvod u roku 15 dana (od datuma kada je upućena odluka o jednostranom raskidu ugovora) bez navođenja razloga za bilo koji drugi proizvod iste, manje ili veće cijene.

Kada je cijena zamjenskog proizvoda manja preplaćeni iznosa vraća se Kupcu na onaj način na koji je Kupac izvršio plaćanje, a kada je cijena zamjenskog proizvoda veća Kupac i Prodavatelj će se dogovoriti oko načina na koji Kupac želi izvršiti doplatu.

Kada Prodavatelj zaprimi proizvod koji Kupac vraća, a Kupac želi zamjenski proizvod, Prodavatelj mu ga je dužan isporučiti u roku od 3-10 radnih dana od dana kad je zaprimio povrat.
Prilikom povrata potrebno je proizvod vratiti u originalnoj ambalaži s deklaracijom i neoštećen na adresu Yacht center shop-a iz kojega je proizvod bio poslan.
Kupac je odgovoran za umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda a koje je rezultat njegova korištenja i rukovanja.
Kupac može Prodavatelja obavijestiti o namjeri zamjene putem telefona 01/56 16 306 ili e-mailom:  info@yachtcenter.hr
Prilikom zamjene potrebno je popuniti i poslati obrazac o zamjeni koji se prilaže u kutiju prilikom vraćanja te u prilogu e-maila. Obrazac se može preuzeti ovdje.

RASKID UGOVORA

Kupac također može bez navođenja razloga u roku od 15 dana (od datuma kada je roba koja je predmet ugovora predana u posjed) vratiti proizvod i tražiti povrat uplaćenog iznosa, tj. jednostrano raskinuti ugovor.

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora mora o svojoj odluci obavijestiti Prodavatelja prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovdje: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html

Kupac proizvod vraća bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je uputio odluku Prodavatelju o jednostranom raskidu ugovora.

Prodavatelj će povrat novaca izvršiti nakon što zaprimi povrat proizvoda ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je proizvod poslan Prodavatelju. Povrat uplaćenog iznosa vrši se  na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko Kupac želi može se obratiti u Jaht centar adriatik d.o.o. na info broj ili mail adresu info@yachtcenter.hr   radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Jaht centra adriatik d.o.o.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, Kupcu dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom. Prodavatelj i Kupac će se izravno i suglasno dogovoriti o svim pitanjima, a ukoliko Kupac nije zadovoljan ishodom može podnijeti privatnu tužbu.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju ako mu je isporučena roba koja kvalitetom i kvantitetom ne odgovara naručenoj robi.

Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: info@yachtcenter.hr  ili na adresu Jaht centar adriatik  d.o.o. Hrgovići 28, 10000 Zagreb – Za web shop.

Kupac ima pravo na reklamaciju u roku 5 dana od datuma zaprimanja narudžbe.
Reklamacija na kvantitetu prihvaća se samo ukoliko je reklamirani proizvod originalno zapakiran.
Prije slanja proizvoda na reklamaciju, potrebno je napisati pismeno obrazloženje o razlogu reklamacija.

U slučaju opravdane reklamacije Kupac vraća proizvod Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj je dužan vratiti Kupcu uplaćeni predujam uvećan za zakonske zatezne kamate, računajući od dana primitka predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od 7 dana od dana raskida ugovora.

Kada Prodavatelj zaprimi proizvod, slijedi postupak kontrole kvalitete kako bi se utvrdilo o kakvom je oštećenju riječ i da li je mogući popravak.
Rok za rješavanje reklamacija je 15 radnih dana od zaprimanja proizvoda na reklamaciju.

Prodavatelj nije odgovoran za mehanička oštećenja na ambalaži nastala prilikom manipulacije u isporuci.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Yacht center shop se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca, tako da prikuplja samo nužne osnovne podatke o kupcima/korisnicima koju su nužni za ispunjenje naših obveza; informira Kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje Kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Yacht center shop može prikupiti određene podatke o vašim posjetima, kao što je naziv vašeg dobavljača internetskih usluga i Internet Protocol (IP) adresu preko koje pristupate Internetu; datum i vrijeme vašeg posjeta web-odredištu; stranice koje ste gledali dok ste bili na web-odredištu i internetsku adresu web-odredišta s kojeg ste se izravno povezali na naše web-odredište. Ovi se podaci koriste za poboljšanje i administraciju web-odredišta te analizu trendova.

POSLOVNA ZAŠTITA PODATAKA

Jaht centar adriatik d.o.o.. radi u skladu sa zakonom i određenim odredbama zaštite podataka. Svi djelatnici Jaht centar adriatik d.o.o.odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac može pisani prigovor podnijeti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od dana kada zaprimi prigovor ili primjedbu.
Adresa za pismeni prigovor: Jaht centar adriatik d.o.o. Hrgovići 28, 10000 Zagreb.

E-mail za prigovor: info@yachtcenter.hr

ON-LINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Komisija Europske unije uvela je pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a, a novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.

Regulativom EU od 15. 2. 2016. diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

NAPOMENE

Zadržavamo pravo pogrešaka u opisima ili fotografijama artikala.

Dobrodošli!

Prijavite se kako biste primali obavijesti o popustima te novosti o proizvodima.

0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaVratite se kupovati